Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om vattenvård (MJU4)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om vattenvård. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot övergödning och föroreningar i haven samt åtgärder för att förbättra rening av avloppsvatten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-10
Trycklov: 2015-02-12
Reservationer 5
bet 2014/15:MJU4

Nej till motioner om vattenvård (MJU4)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om vattenvård. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot övergödning och föroreningar i haven samt åtgärder för att förbättra rening av avloppsvatten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-11
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Renare hav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 4,

2014/15:733 av Kristina Nilsson m.fl. (S),

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 18 och 19,

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10 i denna del och

2014/15:2541 av Lena Ek (C) yrkandena 1 och 7.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 16 3
S 103 0 0 10
M 0 0 76 8
SD 0 43 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 1 19 2
V 17 0 0 4
KD 0 0 13 3
Totalt 143 44 124 38


2. Strukturkalkning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2014/15:878 av Tuve Skånberg (KD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 1 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 266 43 1 39


3. Rening av avlopp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 20,

2014/15:1520 av Roland Utbult (KD) yrkande 2,

2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4,

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10 i denna del och

2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 1 0 15 5
KD 0 13 0 3
Totalt 170 125 15 39