Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om vattenvård (MJU10)

Riksdagen sa nej till motioner om vattenvård inkomna under allmänna motionstiden 2016/17. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot övergödning och föroreningar i haven, förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, hantering av avloppsvatten samt regler om vattenskyddsområden. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp, att ekonomiska förstärkningar görs samt att utredning pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-24
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-17
Reservationer 12
Betänkande 2016/17:MJU10

Nej till motioner om vattenvård (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om vattenvård inkomna under allmänna motionstiden 2016/17. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot övergödning och föroreningar i haven, förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, hantering av avloppsvatten samt regler om vattenskyddsområden. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp, att ekonomiska förstärkningar görs samt att utredning pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Havs- och vattenmiljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 1 (C)

2. Miljöövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 74 1 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 295 18 0 36


3. Tillståndet i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3297 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 74 0 0 10
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 271 41 0 37


4. Den interna belastningen i Östersjön m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 36 och 37.

Reservation 4 (C)

5. Utsläppsrätter för Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (KD)

6. Hantering av barlastvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 6 (KD)

7. Förbud mot oljeborrning i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (KD)

8. Sanktioner vid oljeutsläpp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 4 och 6.

Reservation 8 (KD)

9. EU:s ramdirektiv för vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:253 av Jan-Olof Larsson (S),

2016/17:272 av Jan-Olof Larsson (S) och

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 20.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 186 127 0 36


10. Enskilda avlopp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:748 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1436 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C),

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och

2016/17:3280 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 39 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 1 0 2
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 1 0 0 1
Totalt 278 18 15 38


11. Vattenskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 8 och

2016/17:3166 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 40 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 217 75 20 37


12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.