Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Utvecklingen av avancerad vattenrening borde underlättas (MJU11)

Regeringen borde arbeta för att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening. Syftet med det är att minska andelen skadliga läkemedelsrester som i dag kommer ut i naturen.

I dag pågår det arbete med att utveckla ny teknik för att rena avloppsvatten. Det tycker riksdagen är viktigt och uppmanar därför regeringen, i ett tillkännagivande, att fortsätta med det.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3350 yrkandena 4 och 5 och 2017/18:3772 yrkande 33 ett tillkännagivande om att främja utvecklingen av avancerad vattenrening och om att utreda om det på sikt bör införas krav på avancerad vattenrening vid de reningsverk där sådana krav ger störst miljönytta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Reservationer 12
bet 2017/18:MJU11

Utvecklingen av avancerad vattenrening borde underlättas (MJU11)

Regeringen borde arbeta för att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening. Syftet med det är att minska andelen skadliga läkemedelsrester som i dag kommer ut i naturen.

I dag pågår det arbete med att utveckla ny teknik för att rena avloppsvatten. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet är viktigt och föreslår därför att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att fortsätta med det.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Havsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

2. Regionalt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:841 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkandena 12 och 13 samt

2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 3.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 71 0 12
SD 0 0 38 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 2 3
Totalt 139 121 40 49


3. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 54.

4. Övergödningen av Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 58 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 4 (C)

5. Strukturkalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 71 0 0 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 260 40 0 49


6. Övriga åtgärder mot övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:268 av Staffan Danielsson (C) och

2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 4.

7. Avancerad vattenrening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att främja utvecklingen av avancerad vattenrening och om att utreda om det på sikt bör införas krav på avancerad vattenrening vid de reningsverk där sådana krav ger störst miljönytta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 33 och

avslår motion

2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1.

8. Begränsning av utsläppen av mikroplaster m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 12,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27.1,

2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 61.

Reservation 6 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 0 15 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 165 136 0 48


9. Förbud mot mikroplaster i hygienartiklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 8 och

2017/18:3895 av Maria Stockhaus (M).

Reservation 7 (KD)

10. Internationell reglering av mikroplaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 60.

Reservation 8 (C)

11. Högfluorerade ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 32.

12. Skydd av kulturmiljö vid vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1162 av Roland Utbult (KD) yrkandena 1 och 2.

13. Vattenförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:280 av Jan Lindholm (MP).

14. Tillgång till dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 9 (M, KD)

15. Samordning av ansvar för vattenfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 56.

Reservation 10 (C)

16. Regler för enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2441 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C),

2017/18:2953 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 3, 4 och 7-9.

Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 287 14 0 48


17. System vid hantering av avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 12 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 70 0 13
SD 0 37 0 8
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 171 128 0 50


18. Ytvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 2.

19. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.