Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95

Försvarsutskottets betänkande 1993/94:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 69 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-04-19
Betänkande 1993/94:FöU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-04
4

Beslut

Beslut: 1994-05-04

Protokoll med beslut