Verksamheten i Europeiska unionen under 2003

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2004

Beslut

Verksamheten i EU under 2003 (UU10)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Europeiska unionen under 2003. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-04-27
Justering: 2004-04-27
Betänkande publicerat: 2004-05-06
Trycklov: 2004-05-03
Reservationer 19
Betänkande 2003/04:UU10

Alla beredningar i utskottet

2004-04-27, 2004-04-20, 2004-03-18

Verksamheten i EU under 2003 (UU10)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Europeiska unionen under 2003. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-05
4

Beslut

Beslut: 2004-05-05
20 förslagspunkter, 15 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europeiska rådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U208 yrkande 1.

2. Utvidgningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K419 yrkande 2.

3. Ekonomiskt samarbete och ekonomisk politik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U18 yrkandena 6 och 12 och 2003/04:U19 yrkande 3.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m04807
c01903
fp04404
kd02805
v25005
mp14003
-0000
Totalt175139035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Konventet och regeringskonferensen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K206, 2002/03:K238 yrkandena 1-3, 2002/03:K288 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fi289 yrkande 1, 2002/03:U323 yrkande 17, 2002/03:U324 yrkandena 3-5, 2002/03:U326 yrkandena 13, 14, 17, 19, 20 och 23, 2003/04:K209, 2003/04:U18 yrkande 1, 2003/04:U19 yrkande 4 och 2003/04:U211 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (v, mp)
Reservation 3 (c)

5. Folkomröstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U324 yrkande 1.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m49006
c16303
fp44004
kd28104
v02505
mp01403
-0000
Totalt27343033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Europeiska unionens förbindelser med omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U206 yrkandena 1-3 och 5, 2002/03:U228 yrkande 4, 2002/03:U245 yrkande 3, 2002/03:U277 yrkande 2, 2002/03:U280 yrkandena 2, 3, 8, 9, 11, 13 och 14, 2002/03:U299 yrkandena 4-7, 2002/03:U326 yrkande 3, 2002/03:Fö261 yrkande 6, 2003/04:K419 yrkande 8, 2003/04:U14 yrkande 10, 2003/04:U17 yrkande 7, 2003/04:U18 yrkande 3, 2003/04:U19 yrkandena 5, 8 och 10, 2003/04:U203 yrkandena 3, 5, 12 och 13, 2003/04:U208 yrkandena 2-5, 2003/04:U211 yrkande 4, 2003/04:U256 yrkande 3, 2003/04:U259 yrkande 6, 2003/04:U282 yrkandena 4 och 21, 2003/04:U289 yrkande 3, 2003/04:U292 yrkandena 1, 3 och 4, 2003/04:U325 yrkande 3, 2003/04:U329 yrkande 4, 2003/04:U340 yrkande 1, 2003/04:U342 yrkande 1, 2003/04:U348 yrkande 30, 2003/04:U350 yrkandena 6 och 7 och 2003/04:Fö242 yrkandena 1 och 3.

Reservation 5 (m, fp)
Reservation 6 (v, mp)
Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m20476
c00193
fp00444
kd28014
v02505
mp01403
-0000
Totalt1663911133

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ökade internationella åtaganden och svenska försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U256 yrkande 4.

Reservation 8 (m)

8. EU:s bilaterala relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U231 yrkande 9, 2002/03:U281 yrkande 7, 2002/03:U295 yrkande 4, 2002/03:U322 yrkande 14, 2003/04:U248 yrkande 3 och 2003/04:U339 yrkandena 3 och 4.

Reservation 9 (v)

9. Wider Europe

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U14 yrkande 5, 2003/04:U19 yrkandena 2 och 7, 2003/04:U220 yrkandena 7 och 8, 2003/04:U249 yrkandena 2 och 3, 2003/04:U329 yrkande 6 och 2003/04:U342 yrkande 2.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (c)

10. Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U19 yrkande 1 och 2003/04:U286 yrkandena 1 och 6.

11. Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U19 yrkande 9.

Reservation 13 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m04906
c19003
fp04314
kd02904
v25005
mp13013
-0000
Totalt193121233

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Den gemensamma handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U18 yrkande 2, 2003/04:U19 yrkande 6, 2003/04:U348 yrkande 28 och 2003/04:U351 yrkande 1.

Reservation 14 (fp)

13. Sysselsättning och socialpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U18 yrkandena 10 och 11.

Reservation 15 (m, fp, kd)

14. Arbetstidsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U19 yrkande 11.

Reservation 16 (m)

15. Tjänstedirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U19 yrkande 12.

Reservation 17 (m)

16. fri abort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U235 yrkande 2 och 2003/04:U276 yrkande 2.

17. Jordbruk, fiske och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U324 yrkande 17, 2002/03:U326 yrkande 10, 2002/03:MJ428 yrkande 50 och 2003/04:U18 yrkandena 4 och 5.

Reservation 18 (c)
Reservation 19 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m49006
c01903
fp44004
kd29004
v25005
mp8054
-0000
Totalt29119534

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Konsumentpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U18 yrkande 7.

19. Människohandel och narkotikafrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U18 yrkandena 8 och 9 och 2003/04:U339 yrkandena 1 och 2.

20. Regeringens skrivelse 2003/04:60 Berättelse om verksamheten inom den Europeiska unionen under 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:60 till handlingarna.