Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Utrikesutskottets bet 2015/16:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2016

Beslut

Utrikesutskottet har granskat skrivelse om verksamheten i EU (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2015. Utskottet välkomnar skrivelsen och påpekar att den årliga skrivelsen utgör ett värdefullt instrument för att riksdagen ska kunna följa utvecklingen i EU och hur regeringen agerat inom unionen.

EU-samarbetet står inför stora utmaningar med stora flyktingströmmar, fruktansvärda terrorattacker och konflikter i både unionens södra och östra grannskap. Utskottet håller med regeringen om att EU och Sverige i en tid av osäkerhet och konflikter ska utgöra en stark röst för mänskliga rättigheter, demokrati, fred, rättsstatens principer och jämställdhet. Utskottet tycker att det behövs ett ännu starkare och mer enat agerande från EU. Utskottet anser också att EU:s framtida asylsystem bör uppnå en jämnare fördelning av asylsökande och vara långsiktigt hållbart. Dessutom måste fler lagliga vägar för flyktingar som vill söka asyl inom EU åstadkommas.

EU-dagordningen under 2015 har också präglats av Storbritanniens reformkrav på EU inför den kommande folkomröstningen. 23 juni röstar medborgarna om Storbritannien ska stanna kvar i EU eller inte. Utskottet betonar att Storbritannien är en viktig partner för Sverige i EU-samarbetet och det hoppas att landet ska förbli medlem. Med detta påpekande lade riksdagen ärendet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-19
Justering: 2016-05-26
Trycklov: 2016-05-30
Reservationer 32
bet 2015/16:UU10

Alla beredningar i utskottet

2016-05-19, 2016-05-12, 2016-04-28, 2016-04-19, 2016-03-22

Utrikesutskottet har granskat skrivelse om verksamheten i EU (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2015. Utskottet välkomnar skrivelsen och påpekar att den årliga skrivelsen utgör ett värdefullt instrument för att riksdagen ska kunna följa utvecklingen i EU och hur regeringen agerat inom unionen.

EU-samarbetet står inför stora utmaningar med stora flyktingströmmar, fruktansvärda terrorattacker och konflikter i både unionens södra och östra grannskap. Utskottet håller med regeringen om att EU och Sverige i en tid av osäkerhet och konflikter ska utgöra en stark röst för mänskliga rättigheter, demokrati, fred, rättsstatens principer och jämställdhet. Utskottet tycker att det behövs ett ännu starkare och mer enat agerande från EU. Utskottet anser också att EU:s framtida asylsystem bör uppnå en jämnare fördelning av asylsökande och vara långsiktigt hållbart. Dessutom måste fler lagliga vägar för flyktingar som vill söka asyl inom EU åstadkommas.

EU-dagordningen under 2015 har också präglats av Storbritanniens reformkrav på EU inför den kommande folkomröstningen. 23 juni röstar medborgarna om Storbritannien ska stanna kvar i EU eller inte. Utskottet betonar att Storbritannien är en viktig partner för Sverige i EU-samarbetet och det hoppas att landet ska förbli medlem. Med det föreslår utskottet att riksdagen lägger ärendet till handlingarna, det vil säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-07
Debatt i kammaren: 2016-06-08
4

Beslut

Beslut: 2016-06-09
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den övergripande utvecklingen i EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 9 och 14 samt

lägger skrivelse 2015/16:115 till handlingarna.

2. Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 3-5 och 39.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

3. Utvidgningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 3 (SD)

4. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 7.1,

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1, 6 och 7,

2015/16:2678 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 3-6,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 11.1,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 14 och

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 11-13.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 73 0 11
SD 0 0 38 10
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 0 17 4
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 141 73 84 51


5. EU:s grannskapspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 7.2,

2015/16:2266 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkandena 3-5,

2015/16:2333 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-11,

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 10 och

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 23 och 28.

Reservation 9 (M, L, KD)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 73 0 11
SD 0 0 38 10
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 0 0 16 5
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 123 120 54 52


6. EU:s bilaterala och regionala förbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2266 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 11.2 och

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 8, 14, 22, 24-27 och 36.1.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 73 11
SD 0 38 0 10
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 0 17 4
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 155 38 105 51


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 73 11
SD 0 0 38 10
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 17 0 4
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 155 17 126 51


7. Den gemensamma handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 2 och

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 15 och 17-20.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 72 12
SD 0 0 38 10
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 170 17 110 52


8. EU som global utvecklingsaktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)

9. Ekonomiska och finansiella frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 30, 31 och 38.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

10. Rättsliga och inrikes frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 8 och 9.1 samt

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 29, 32-35, 36.2 och 37.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (L)

11. Jordbruk, fiske och livsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 16 och 50-59.

Reservation 26 (SD)

12. Miljö- och energifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 9.2 och 21 samt

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 48, 49 och 60-64.

Reservation 27 (SD)

13. Konkurrenskraft, konsumentpolitik och transport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 40-47.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)

14. Utbildning, ungdom och kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 65-69.

Reservation 30 (SD)

15. EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 9, 10 och 70.

Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 11
SD 0 38 0 10
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 0 17 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 243 38 17 51


16. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2047 av Yilmaz Kerimo (S),

2015/16:1400 av Yilmaz Kerimo (S),

2015/16:1500 av Désirée Pethrus (KD) och

2015/16:3170 av Hanna Wigh (SD).