Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU25)

Varje år ska samtliga nämndmyndigheter under riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen.

I redogörelsen ska nämnderna redovisa de kostnader som är förknippade med verksamheten. Redogörelsen bör också innehålla uppgifter om nämndens arbetsuppgifter, ledamöter, hur verksamheten bedrivs, samt övriga upplysningar som behövs för att ge en rättvisande bild av nämndens verksamhet.

Samtliga redogörelser för 2016 har granskats av konstitutionsutskottet.

Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-05-31
bet 2016/17:KU25

Alla beredningar i utskottet

2017-05-18, 2017-05-09

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU25)

Varje år ska samtliga nämndmyndigheter under riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen. I redogörelsen ska nämnderna redovisa de kostnader som är förknippade med verksamheten. Redogörelsen bör också innehålla uppgifter om nämndens arbetsuppgifter, ledamöter, hur verksamheten bedrivs, samt övriga upplysningar som behövs för att ge en rättvisande bild av nämndens verksamhet. Samtliga redogörelser för 2016 har granskats av konstitutionsutskottet.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelserna 2016/17:VPN1, 2016/17:SN1, 2016/17:RAR1, 2016/17:ÖN1, 2016/17:PN1, 2016/17:RAN1 och 2016/17:NL1 till handlingarna.