Vidaresändningsplikt i kabelnät

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2005

Beslut

Kabel-tv-bolagen måste vidaresända hela SVT:s och UR:s utbud (KU26)

De som bor i en fastighet ansluten till kabel-tv ska ha gratis tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om de hade tagit emot marksänd tv. Riksdagen sade ja till regeringens och konstitutionsutskottets förslag om vidaresändningsplikt i kabelnät. Beslutet innebär att kabel-tv-tittare får utan extra kostnader tillgång till hela SVT:s och Utbildningsradions (UR) nuvarande utbud, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. Fram till den 1 februari 2008 kommer, så länge vissa villkor gäller, också TV 4 att vidaresändas av kabel-tv-bolagen. I kabelnät där det förekommer tv-sändningar med såväl analog som digital teknik ska SVT1 och SVT2 samt TV4 sändas vidare med analog teknik. Bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-05-12
Justering: 2005-05-17
Betänkande publicerat: 2005-05-18
Trycklov: 2005-05-17
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:KU26

Alla beredningar i utskottet

2005-05-12, 2005-05-10, 2005-04-28, 2005-04-21

Kabel-tv-bolagen måste vidaresända hela SVT:s och UR:s utbud (KU26)

De som bor i en fastighet ansluten till kabel-tv ska ha gratis tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om de hade tagit emot marksänd tv. Det föreslår konstitutionsutskottet som har ställt sig bakom regeringens förslag om vidaresändningsplikt i kabelnät. Förslaget innebär att kabel-tv-tittare får utan extra kostnader tillgång till hela SVT:s och Utbildningsradions (UR) nuvarande utbud, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. Fram till den 1 februari 2008 ska, så länge vissa villkor gäller, också TV 4 vidaresändas av kabel-tv-bolagen. I kabelnät där det förekommer tv-sändningar med såväl analog som digital teknik ska SVT1 och SVT2 samt TV4 sändas vidare med analog teknik, enligt förslaget. Bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-25
4

Beslut

Beslut: 2005-05-26
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna förslag 1 och 2 till lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:105 och avslår motionerna 2004/05:K15 yrkandena 1-3, 2004/05:K16 yrkandena 1 och 3, 2004/05:K17 yrkandena 1 och 3, 2004/05:K18 yrkandena 1, 2 och 4 samt 2004/05:K227 yrkande 10.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m14707
c00193
fp00426
kd00258
v24005
mp15002
-1000
Totalt167478649

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Överväganden om upphovsrättsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K16 yrkande 2 och 2004/05:K17 yrkande 2.

Reservation 5 (c, fp)
Reservation 6 (m)

3. Mediepolitisk utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K18 yrkandena 3 och 5.

Reservation 7 (fp)

4. Rätt att välja tv-utbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K15 yrkande 4.

Reservation 8 (kd)