Vidaresändningsplikt i kabelnät

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2005

Beslut

Kabel-tv-bolagen måste vidaresända hela SVT:s och UR:s utbud (KU26)

De som bor i en fastighet ansluten till kabel-tv ska ha gratis tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om de hade tagit emot marksänd tv. Riksdagen sade ja till regeringens och konstitutionsutskottets förslag om vidaresändningsplikt i kabelnät. Beslutet innebär att kabel-tv-tittare får utan extra kostnader tillgång till hela SVT:s och Utbildningsradions (UR) nuvarande utbud, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. Fram till den 1 februari 2008 kommer, så länge vissa villkor gäller, också TV 4 att vidaresändas av kabel-tv-bolagen. I kabelnät där det förekommer tv-sändningar med såväl analog som digital teknik ska SVT1 och SVT2 samt TV4 sändas vidare med analog teknik. Bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-05-12, 2005-05-10, 2005-04-28, 2005-04-21

Kabel-tv-bolagen måste vidaresända hela SVT:s och UR:s utbud (KU26)

De som bor i en fastighet ansluten till kabel-tv ska ha gratis tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om de hade tagit emot marksänd tv. Det föreslår konstitutionsutskottet som har ställt sig bakom regeringens förslag om vidaresändningsplikt i kabelnät. Förslaget innebär att kabel-tv-tittare får utan extra kostnader tillgång till hela SVT:s och Utbildningsradions (UR) nuvarande utbud, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. Fram till den 1 februari 2008 ska, så länge vissa villkor gäller, också TV 4 vidaresändas av kabel-tv-bolagen. I kabelnät där det förekommer tv-sändningar med såväl analog som digital teknik ska SVT1 och SVT2 samt TV4 sändas vidare med analog teknik, enligt förslaget. Bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.