Viss ändring av reglerna för statliga kreditgarantier m.m.

BoUs betänkande 1994/95:BoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-05-16
Justering: 1995-05-18
Betänkande 1994/95:BoU22

Alla beredningar i utskottet

1995-05-16, 1995-05-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-12
4

Beslut

Beslut: 1995-06-13

Protokoll med beslut