Vissa aktiebolagsrättsliga frågor, m.m.

LUs betänkande 1998/99:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1999

Beslut

Motioner om aktiebolagsrättsliga frågor (LU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om aktiebolagsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågeställningar kring olika bolagsorgan, årsredovisning, inlösen av minoritetsaktier samt de rättsliga villkoren för kunskaps- och tjänsteföretag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-16
Justering: 1999-03-16
Betänkande 1998/99:LU16

Alla beredningar i utskottet

1999-02-16

Motioner om aktiebolagsrättsliga frågor (LU16)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om aktiebolagsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågeställningar kring olika bolagsorgan, årsredovisning, inlösen av minoritetsaktier samt de rättsliga villkoren för kunskaps- och tjänsteföretag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-14
4

Beslut

Beslut: 1999-04-14

Protokoll med beslut