Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation

Trafikutskottets bet 2008/09:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (TU17)

Riksdagen beslutade om en utvidgning av vem som har rätt att överklaga beslut enligt lagen om elektronisk kommunikation. Det beslutades också om en mindre utvidgning av omfånget av det särskilda tvistlösningsförfarandet i lagen. Slutligen beslutades om en ändring av ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vissa allmänna skyldigheter när det gäller tjänster till slutanvändare. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-14
Justering: 2009-04-23
Betänkande publicerat: 2009-04-24
Trycklov: 2009-04-24
bet 2008/09:TU17

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (TU17)

Regeringen föreslår en utvidgning av vem som har rätt att överklaga beslut enligt lagen om elektronisk kommunikation. Regeringen föreslår också en mindre utvidgning av omfånget av det särskilda tvistlösningsförfarandet i lagen. Slutligen föreslås en ändring av ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vissa allmänna skyldigheter när det gäller tjänster till slutanvändare. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2009. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-07
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:159.