Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, m.m.

Näringsutskottets bet 2007/08:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2008

Beslut

Förvaltning av vissa elektriska anläggningar (NU12)

Riksdagen sade ja till lagändringar som ska stärka möjligheterna att bedriva en effektiv tvångsförvaltning av elektriska anläggningar. Syftet är att elöverföringen i det svenska samhället ska fungera tillfredsställande. Förändringarna innebär bland annat att förvaltaren blir skyldig att kontinuerligt pröva om det finns förutsättningar för en effektiv tvångsförvaltning. Dessutom får nätmyndigheten möjlighet att skjuta till medel till förvaltningen som avser dels förvaltarens arvode, dels akuta upprustningsåtgärder. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-08
Betänkande publicerat: 2008-05-15
Trycklov: 2008-05-14
Reservationer 9
bet 2007/08:NU12

Förvaltning av vissa elektriska anläggningar (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till lagändringar som ska stärka möjligheterna att bedriva en effektiv tvångsförvaltning av elektriska anläggningar. Syftet är att elöverföringen i det svenska samhället ska fungera tillfredsställande.

Förändringarna innebär bland annat att förvaltaren blir skyldig att kontinuerligt pröva om det finns förutsättningar för en effektiv tvångsförvaltning. Dessutom får nätmyndigheten möjlighet att skjuta till medel till förvaltningen som avser dels förvaltarens arvode, dels akuta upprustningsåtgärder.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juli 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-21
4

Beslut

Beslut: 2008-05-22
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:127 och avslår motion 2007/08:N296.

2. Vissa elmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk360 yrkandena 1-3 och 5, 2007/08:MJ412 yrkandena 16-18, 2007/08:N260, 2007/08:N348 yrkandena 3 och 4, 2007/08:N377 yrkandena 4 och 6 samt 2007/08:N378 yrkande 4.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1103026
m810016
c21008
fp21016
kd20004
v00175
mp00145
Totalt1441033270

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Leveranssäkerhet och överföringskapacitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ412 yrkande 19, 2007/08:N215, 2007/08:N284, 2007/08:N316, 2007/08:N348 yrkande 5 och 2007/08:N377 yrkande 12.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810016
c21008
fp22006
kd20004
v00175
mp00145
Totalt1441033171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N349 yrkande 4 och 2007/08:N377 yrkande 9.

Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1031026
m810016
c21008
fp22006
kd20004
v00175
mp11305
Totalt248141770

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ412 yrkande 11 och 2007/08:N377 yrkande 2.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810016
c21008
fp22006
kd20004
v01705
mp01405
Totalt144134071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag