Vissa ändringar i lagstiftningen om genomförande av EG:s försäkringsdirektiv

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

EG:s försäkringsdirektiv (FiU12)

Riksdagen beslutade om vissa justeringar i bl.a. försäkringsrörelselagen med syftet att förbättra lagarnas överensstämmelse med EG:s försäkringsdirektiv.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-12
Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:FiU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut