Vissa ändringar i skollagen

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:UbU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07