Vissa anslag för utveckling av skolväsendet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1993-03-30
Betänkande 1992/93:UbU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-15
4

Beslut

Beslut: 1993-04-16

Protokoll med beslut