Vissa anslag inom Utrikesdepartementets område

Näringsutskottets betänkande 1992/93:NU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-09
Justering: 1993-03-23
Betänkande 1992/93:NU23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-01
4

Beslut

Beslut: 1993-04-02

Protokoll med beslut