Vissa anslag m.m. inom Utrikesdepartementets område

Utrikesutskottets betänkande 1993/94:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-03-15
Justering: 1994-03-17
Betänkande 1993/94:UU14

Alla beredningar i utskottet

1994-03-15, 1994-03-03, 1994-03-01, 1994-02-22, 1994-02-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-29
4

Beslut

Beslut: 1994-03-30

Protokoll med beslut