Vissa anslag till bostadsförsörjningen m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-24
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:BoU15

Alla beredningar i utskottet

1994-02-24, 1994-02-22, 1994-02-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-21
4

Beslut

Beslut: 1994-04-22