Vissa arbetsrättsliga frågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1999

Beslut

Regeringen bör föreslå ändring i turordningsreglerna (AU8)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utan dröjsmål föreslå en ändring i turordningsreglerna i anställningsskyddslagen så att undantag får göras för totalt två personer i företag med mindre än tio anställda. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (m, kd, mp).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-18
Justering: 1999-03-25
Betänkande 1998/99:AU8

Regeringen bör föreslå ändring i turordningsreglerna (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utan dröjsmål föreslå en ändring i turordningsreglerna i anställningsskyddslagen så att undantag får göras för totalt två personer i företag med mindre än tio anställda. Bakom ställningstagandet står en utskottsmajoritet bestående av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-21
4

Beslut

Beslut: 1999-04-28

Protokoll med beslut