Vissa arbetsrättsliga frågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2012

Beslut

Regler för ansvar vid utstationeringar och andra arbetsrättsliga frågor (AU9)

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. De lagregler för att skydda löner som beskrivs i betänkandet säkerställer inte, särskilt när det bildats långa entreprenadkedjor, att arbetstagare som utstationerats till Sverige får intjänad lön med mera. Riksdagen sa därmed ja till att delvis bifalla tre socialdemokratiska motioner.

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om arbetsrättsliga frågor.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat den ILO-rekommendation om hiv/aids och arbetslivet som antagits på Internationella arbetskonferensen. Regeringen anser att rekommendationen kan vara en inspiration i arbetet med att skapa opinion och för att utveckla det förebyggande arbetet men tycker inte att den kräver några åtgärder för Sveriges del. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2011/12:A335 yrk.16, 2011/12:A341 och 2011/12:A370. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-15
Justering: 2012-03-20
Betänkande publicerat: 2012-03-21
Trycklov: 2012-03-21
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:AU9

Alla beredningar i utskottet

2012-03-15, 2012-02-16

Regler för ansvar vid utstationeringar och andra arbetsrättsliga frågor (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. De lagregler för att skydda löner som beskrivs i betänkandet säkerställer inte, särskilt när det bildats långa entreprenadkedjor, att arbetstagare som utstationerats till Sverige får intjänad lön med mera. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen delvis ska bifalla tre socialdemokratiska motioner.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om arbetsrättsliga frågor.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat den ILO-rekommendation om hiv/aids och arbetslivet som antagits på Internationella arbetskonferensen. Regeringen anser att rekommendationen kan vara en inspiration i arbetet med att skapa opinion och för att utveckla det förebyggande arbetet men tycker inte att den kräver några åtgärder för Sveriges del. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-28
4

Beslut

Beslut: 2012-03-29
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. ILO:s rekommendation om hiv/aids och arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:16 till handlingarna.

2. Arbetsgivares rätt att ställa frågor om hiv/aids m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A3 av Sven-Olof Sällström (SD).

3. Förbud för arbetsgivare att ställa frågor om planerade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A209 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2 i denna del och
2011/12:A227 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (båda S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M900017
MP01906
FP19005
C18005
SD19000
V01504
KD17002
-0001
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Förbud för arbetsgivare att ställa integritetskränkande frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A209 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (V)

5. Allmänt om den arbetsrättsliga lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A265 av Anna Steele (FP),
2011/12:A268 av Boriana Åberg (M),
2011/12:A300 av Finn Bengtsson m.fl. (M) yrkande 1,
2011/12:A336 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:A355 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C),
2011/12:A367 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 1 och
2011/12:A379 av Eliza Roszkowska Öberg (M).

Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M900017
MP19006
FP19005
C18005
SD19000
V01504
KD17002
-0001
Totalt182110057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Tvåpersonersundantaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A208 av Josefin Brink m.fl. (V).

Reservation 4 (S, V)

7. Allmänna turordningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A272 av Sven-Olof Sällström och David Lång (båda SD),
2011/12:A287 av Kerstin Lundgren (C) och
2011/12:A338 av Emma Carlsson Löfdahl (FP).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M900017
MP19006
FP19005
C18005
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt27319057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Solidariskt entreprenörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 16,
2011/12:A341 av Teres Lindberg (S) och
2011/12:A370 av Anders Karlsson m.fl. (S) samt
avslår motionerna
2011/12:Sf243 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 8 och
2011/12:A217 av Fredrik Olovsson (S).

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M900017
MP18106
FP19005
C18005
SD19000
V01504
KD17002
-0001
Totalt27616057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Omställningsansvar för sjuka m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 8,
2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 9 och
2011/12:A326 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S).

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (V)

10. Övriga integritetsfrågor i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A209 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:A347 av Tuve Skånberg (KD).

Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M900017
MP19006
FP19005
C18005
SD19000
V01504
KD17002
-0001
Totalt27715057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Fackligt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A380 av Sven-Olof Sällström och Thoralf Alfsson (båda SD).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M900017
MP19006
FP19005
C18005
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt27219058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Arbetstagarrepresentation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A315 av Désirée Pethrus (KD).

13. Motioner som bereds i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A213 av Christina Oskarsson (S),
2011/12:A218 av Fredrik Olovsson (S),
2011/12:A225 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2011/12:A236 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2011/12:A237 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2011/12:A240 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2011/12:A269 av Kajsa Lunderquist och Jonas Jacobsson Gjörtler (båda M),
2011/12:A288 av Lena Asplund (M),
2011/12:A291 av Hans Olsson och Phia Andersson (båda S),
2011/12:A295 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S),
2011/12:A318 av Lennart Axelsson m.fl. (S),
2011/12:A352 av Isabella Jernbeck (M),
2011/12:A364 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2011/12:A365 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och
2011/12:A371 av Anders Karlsson m.fl. (S).

14. ILO-konvention 94

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U207 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10 och
2011/12:A253 av Teres Lindberg (S).