Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Sveriges säkerhetspolitik (UU18)

Riksdagen har behandlat vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik och fastslår följande. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde samt stärka internationell fred och säkerhet. Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till FN. Genom vårt medlemskap i EU deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten. Arbetet för en alleuropeisk fredsordning, där Sverige samverkar med samtliga organisationer och länder som delar våra värderingar och intressen, utgör en av hörnstenarna i svensk politik. Vårt medlemskap i EU är det främsta instrumentet för detta jämte vårt engagemang i OSSE, deltagande i Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) samt vårt omfattande bilaterala och multilaterala engagemang. Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som tog upp olika säkerhetspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-23
Justering: 2006-03-28
Betänkande publicerat: 2006-03-29
Trycklov: 2006-03-29
Reservationer 8
bet 2005/06:UU18

Alla beredningar i utskottet

2006-03-23, 2006-03-21

Sveriges säkerhetspolitik (UU18)

Utrikesutskottet har behandlat vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik och fastslår följande. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde samt stärka internationell fred och säkerhet. Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till FN. Genom vårt medlemskap i EU deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten. Arbetet för en alleuropeisk fredsordning, där Sverige samverkar med samtliga organisationer och länder som delar våra värderingar och intressen, utgör en av hörnstenarna i svensk politik. Vårt medlemskap i EU är det främsta instrumentet för detta jämte vårt engagemang i OSSE, deltagande i Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) samt vårt omfattande bilaterala och multilaterala engagemang. Utskottet föreslår avslutningsvis att riksdagen säger nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som tar upp olika säkerhetspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-05
4

Beslut

Beslut: 2006-04-05
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetspolitiska utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U267 yrkande 1, 2005/06:U275 yrkande 6, 2005/06:U372 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U384 yrkande 14.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m045010
c01813
fp04206
kd02706
v23005
mp16001
-1001
Totalt164132152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Epidemier och det vidgade säkerhetspolitiska begreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U380 yrkande 7.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c19003
fp42006
kd02706
v22006
mp16001
-1001
Totalt26927053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förenta nationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U216, 2005/06:U246 yrkande 2, 2005/06:U251 yrkande 9, 2005/06:U279, 2005/06:U313 yrkande 9 och 2005/06:Fö218 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044110
c01804
fp04206
kd02706
v23005
mp16001
-1001
Totalt164131153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U248 yrkande 16, 2005/06:U251 yrkande 7, 2005/06:U275 yrkandena 1-3, 2005/06:U290 yrkande 25, 2005/06:U362 yrkande 8, 2005/06:U384 yrkande 15 och 2005/06:U385 yrkande 1.

5. Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U235, 2005/06:U251 yrkandena 5, 6, 8, 10 och 11, 2005/06:U275 yrkandena 4, 5 och 7, 2005/06:U289 yrkande 33, 2005/06:U322 yrkandena 1-3, 2005/06:U362 yrkandena 9 och 12 samt 2005/06:U384 yrkande 13.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c19003
fp04116
kd27006
v23005
mp16001
-1001
Totalt25541152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Globala och regionala utmaningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U212 yrkandena 1-4, 2005/06:U229 yrkandena 1, 4 och 8, 2005/06:U243 yrkande 1, 2005/06:U247 yrkandena 2 och 4, 2005/06:U248 yrkande 5, 2005/06:U251 yrkande 3, 2005/06:U255 yrkandena 5-7, 9, 10 och 13, 2005/06:U285 yrkande 16, 2005/06:U289 yrkandena 17 och 24, 2005/06:U297, 2005/06:U311 yrkandena 12 och 24, 2005/06:U317, 2005/06:U354 yrkande 6, 2005/06:U362 yrkande 15, 2005/06:U376 och 2005/06:U386 yrkandena 24 och 25.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1231020
m450010
c18013
fp42006
kd27006
v02305
mp01601
-0101
Totalt25541152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Icke-spridningsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U386 yrkande 23.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m450010
c19003
fp42006
kd27006
v02305
mp01601
-0101
Totalt25540054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Klusterbomber

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U386 yrkandena 18 och 19.

Reservation 7 (v, mp)

9. Vapen med utarmat uran (DU-vapen)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U386 yrkande 20.

Reservation 8 (v, mp)