Vissa associationsrättsliga frågor

LUs betänkande 1996/97:LU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 1997

Beslut

Associationsrättsliga frågor (LU15)

Riksdagen avslog sju motioner om olika associationsrättsliga frågor. Motionerna behandlade bland annat förenklade regler för mindre företag och redovisning av statligt stöd till företag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-02-25
Justering: 1997-04-08
Betänkande 1996/97:LU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-23
4

Beslut

Beslut: 1997-04-23

Protokoll med beslut