Vissa åtgärder mot illegala vapen

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Utökade åtgärder mot illegala vapen (JuU22)

Reglerna om grovt vapenbrott blir tydligare. Det ska i lagtexten uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas när det bedöms om ett vapenbrott är grovt. Det kan vara att vapnet har innehafts på allmän plats eller att vapnet har varit särskilt farligt.

Två nya straffbestämmelser införs. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EU-land till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara vapen åt någon annan utan att det finns tillstånd till förvaringen.

Kraven på vapenhandlare skärps. Läkare får större skyldighet att anmäla patienter som är olämpliga att ha vapen. Polisen blir skyldig att omhänderta tillståndsbevis när ett vapen tas om hand. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-10
Trycklov: 2012-05-10
Reservationer 22
Betänkande 2011/12:JuU22

Alla beredningar i utskottet

2012-05-08, 2012-04-17

Utökade åtgärder mot illegala vapen (JuU22)

Reglerna om grovt vapenbrott blir tydligare. Det ska i lagtexten uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas när det bedöms om ett vapenbrott är grovt. Det kan vara att vapnet har innehafts på allmän plats eller att vapnet har varit särskilt farligt.

Två nya straffbestämmelser införs. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EU-land till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara vapen åt någon annan utan att det finns tillstånd till förvaringen.

Kraven på vapenhandlare skärps. Läkare får större skyldighet att anmäla patienter som är olämpliga att ha vapen. Polisen blir skyldig att omhänderta tillståndsbevis när ett vapen tas om hand. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-23
4

Beslut

Beslut: 2012-05-23
25 förslagspunkter, 16 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förslag om förtydligande av bestämmelsen om grovt vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:109 punkt 1 i denna del och avslår motion 2011/12:Ju12 yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101015
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt29719132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utvärdering av ändringen av bestämmelsen om grovt vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju15 yrkande 5 i denna del.

Reservation 2 (S)

3. Skärpta straff för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 yrkande 5, 2011/12:Ju12 yrkande 2, 2011/12:Ju14 yrkande 1, 2011/12:Ju15 yrkande 1, 2011/12:Ju203, 2011/12:Ju271, 2011/12:Ju282 i denna del, 2011/12:Ju316, 2011/12:Ju358 i denna del, 2011/12:Ju359 yrkande 2 i denna del och 2011/12:Ju404.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD00190
V00181
KD17002
-0001
Totalt181983733

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Kriminalisering av förberedelse till vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 4.

Reservation 6 (S)

5. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid misstanke om grovt vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 6,
2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:Ju358 av Allan Widman (FP) i denna del och
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 2 i denna del.

Reservation 7 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD19000
V18001
KD17002
-0001
Totalt21899032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Regeringens förslag om att införa straffansvar för den som utan tillstånd förvarar skjutvapen åt någon annan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 kap. 2 § första stycket i) och tredje stycket regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:109 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2011/12:Ju282 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) i denna del och
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 3.

7. Utvärdering av bestämmelsen om straffansvar för den som utan tillstånd förvarar skjutvapen åt någon annan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 5 i denna del.

Reservation 8 (S)

8. Regeringens förslag om att införa straffansvar för underlåtenhet att anmäla införsel av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:109 punkt 2 och avslår motionerna
2011/12:Ju12 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 3 och
2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V00181
KD17002
-0001
Totalt280191832

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Regeringens övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:109 punkt 1 i denna del.

10. Vapenamnesti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 7,
2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:Ju358 av Allan Widman (FP) i denna del och
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M101006
MP02302
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Handlingsplan för att minska vapensmugglingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 12 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP02401
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt176141032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Statistik över insmugglade vapen och ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 6 och
2011/12:Ju227 av Christer Winbäck (FP).

Reservation 13 (S, MP, V)

13. Prioritering av arbetet mot vapensmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 7 och
2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP02401
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt176141032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Skärpta straff för vapensmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP02401
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt27242035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Redovisning från Rikspolisstyrelsen om vapenbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 3.

Reservation 16 (MP, V)

16. Handläggningstider i ärenden om tillstånd till vapeninnehav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju267 av Krister Örnfjäder (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 17 (S, V)

17. Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju325 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt29918032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Definitioner av olika slags vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju325 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 19 (V)

19. Skärpta regler om vapenmagasin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju325 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 20 (V)

20. Användning av samma vapen för flera ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju307 av Åsa Coenraads (M).

21. Utvidgat tillstånd att inneha ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju308 av Åsa Coenraads (M).

22. Krav på att vapen ska vara intakta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 21 (V)

23. Halvautomatiska kulvapen vid jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju325 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 22 (V)

24. Register över effektbegränsade vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju358 av Allan Widman (FP) i denna del.

25. Utökad vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju233 av Sten Bergheden (M).