Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Utbildningsutskottets bet 2013/14:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Fler lärare bör ha lärarlegitimation (UbU6)

Vissa lärare och förskollärare ska kunna få lärarlegitimation under en övergångsperiod även om de inte uppfyller dagens krav. Det gäller till exempel lärare med lång undervisningserfarenhet, lärare i särskolan och lärare inom kultur- och musikskolan. Undantaget ska gälla lärare som är verksamma den 1 december 2013. Fritidspedagoger ska få undervisa på fritids utan att ha legitimation. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen vill att bestämmelserna om lärarlegitimation ska gälla fler yrkesgrupper inom skolan, och gav regeringen i uppdrag att ta fram en plan för hur det ska gå till. Tillkännagivandet gäller lärare i modersmål, ett yrkesämne eller individuella kurser eller orienteringskurser på komvux samt fritidspedagoger som undervisar på fritids. Dessa grupper kan i dag få en tillsvidareanställning utan att ha lärarlegitimation.

Regeringen bör bland annat se över vilka insatser som skulle krävas inom personalförsörjning och fortbildning, och vilka ekonomiska konsekvenser en sådan förändring skulle få. Tillkännagivandet bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma med en plan för hur fler yrkesgrupper kan innefattas i legitimationsreformen. Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:Ub2 yrkande 2. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-03
Justering: 2013-10-24
Betänkande publicerat: 2013-10-24
Trycklov: 2013-10-24
Reservationer 8
bet 2013/14:UbU6

Fler lärare bör ha lärarlegitimation (UbU6)

Vissa lärare och förskollärare ska kunna få lärarlegitimation under en övergångsperiod även om de inte uppfyller dagens krav. Det gäller till exempel lärare med lång undervisningserfarenhet, lärare i särskolan och lärare inom kultur- och musikskolan. Undantaget ska gälla lärare som är verksamma den 1 december 2013. Fritidspedagoger ska få undervisa på fritids utan att ha legitimation. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utbildningsutskottet vill att bestämmelserna om lärarlegitimation ska gälla fler yrkesgrupper inom skolan. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en plan för hur det ska gå till. Förslaget gäller lärare i modersmål, ett yrkesämne eller individuella kurser eller orienteringskurser på komvux samt fritidspedagoger som undervisar på fritids. Dessa grupper kan i dag få en tillsvidareanställning utan att ha lärarlegitimation.

Regeringen bör bland annat se över vilka insatser som skulle krävas inom personalförsörjning och fortbildning, och vilka ekonomiska konsekvenser en sådan förändring skulle få. Förslaget till tillkännagivande bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-06
4

Beslut

Beslut: 2013-11-06
10 förslagspunkter, 4 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800),
2. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:187 punkterna 1 och 2.

2. Plan för att legitimera fler yrkesgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen bör återkomma till riksdagen med en plan för hur fler yrkesgrupper kan innefattas i legitimationsreformen.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:Ub2 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

3. Legitimation för fritidspedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub1 yrkande 2, 2013/14:Ub3, 2013/14:Ub397 yrkande 6, 2013/14:Ub568 yrkande 10 i denna del och 2013/14:Ub576 yrkande 16.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M940013
MP02104
FP17007
C19103
SD17003
V01405
KD16003
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Fritidspedagogers behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub586 yrkande 2.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP02203
FP17007
C20003
SD17003
V14005
KD16003
Totalt27222055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Legitimation för yrkeslärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub568 yrkande 10 i denna del.

Reservation 4 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP22003
FP17007
C20003
SD01703
V01405
KD16003
Totalt169125055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Legitimation utan undantagsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub465 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP22003
FP17007
C20003
SD01703
V14005
KD16003
Totalt27717055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub1 yrkande 1.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP02203
FP17007
C20003
SD17003
V01405
KD16003
Totalt25836055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Beslut om behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub2 yrkande 1.

Reservation 7 (S, MP)

9. Utvärdering av legitimationsreformens genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub2 yrkande 3 och 2013/14:Ub576 yrkande 19.

Reservation 8 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP02203
FP17007
C20003
SD17003
V14005
KD16003
Totalt178116055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Statligt stöd till kompletterande utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare ställningstagande om statligt stöd till kompletterande utbildningar inte längre ska gälla (avsnitt 14 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:187 punkt 3.