Vissa betygsfrågor m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.