Vissa elmarknadsfrågor

Näringsutskottets bet 2017/18:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om vissa elmarknadsfrågor (NU9)

Riksdagen sa nej till 49 motioner från allmänna motionstiden 2017 om vissa elmarknadsfrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar inom området. Motionerna handlar bland annat om handläggningstider för nätkoncessioner, den framtida elförsörjningen och elcertifikatssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-19
Reservationer 8
bet 2017/18:NU9

Nej till motioner om vissa elmarknadsfrågor (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 49 motioner från allmänna motionstiden 2017 om vissa elmarknadsfrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar inom området. Motionerna handlar bland annat om handläggningstider för nätkoncessioner, den framtida elförsörjningen och elcertifikatssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Handläggningstider för nätkoncessioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 25,

2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 i denna del och

2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 1 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 73 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 0 19 0 3
V 1 15 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 162 133 0 54


2. Dialog och samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 73 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 0 19 0 3
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 177 118 0 54


3. Övrigt om elmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:255 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 3 och 5,

2017/18:508 av Lars Tysklind (L),

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 31-35 och 37,

2017/18:974 av Per Lodenius (C),

2017/18:1674 av Stina Bergström (MP) yrkande 2,

2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:1920 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2772 av Niclas Malmberg (MP) yrkandena 1-4,

2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP),

2017/18:2849 av Rickard Nordin (C),

2017/18:3275 av Mikael Jansson (SD),

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 7, 15, 21-24 och 26,

2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 3-5 och 9 i denna del,

2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2017/18:3657 av Mikael Oscarsson (KD),

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 33-35,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 21, 22 och 24 samt

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 42.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 73 0 10
SD 0 0 38 7
MP 20 0 0 4
C 0 0 19 3
V 0 0 16 5
L 13 0 0 6
KD 0 0 13 3
- 1 0 1 4
Totalt 135 73 87 54