Vissa energipolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2007/08:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2008

Beslut

Nej till motioner om energipolitik (NU10)

Riksdagen sa nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om biobränsle och alternativa drivmedel, naturgas, vindkraft, vattenkraft, solenergi, torv, Euratom, kärnenergiforskning inom EU, statsstöd till kol och samordnad teknikupphandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-19
Justering: 2008-03-13
Betänkande publicerat: 2008-03-25
Trycklov: 2008-03-25
Reservationer 12
bet 2007/08:NU10

Nej till motioner om energipolitik (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om biobränsle och alternativa drivmedel, naturgas, vindkraft, vattenkraft, solenergi, torv, Euratom, kärnenergiforskning inom EU, statsstöd till kol och samordnad teknikupphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-02
4

Beslut

Beslut: 2008-04-03
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biobränsle och alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 20, 2007/08:MJ465 yrkandena 2-6, 10, 11, 14, 15, 21 och 25, 2007/08:N241, 2007/08:N301, 2007/08:N339, 2007/08:N345, 2007/08:N359 och 2007/08:N362.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)
Reservation 3 (s)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v00202
mp00145
Totalt1511103454

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s8202721
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v02002
mp00145
Totalt233204155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N299, 2007/08:N310, 2007/08:N325, 2007/08:N363 och 2007/08:N377 yrkande 11.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (s)
Reservation 6 (mp)

3. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ412 yrkande 13, 2007/08:N204, 2007/08:N208, 2007/08:N264, 2007/08:N349 yrkandena 5-7, 2007/08:N383 och 2007/08:N391.

Reservation 7 (s, v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v02002
mp00145
Totalt1511301454

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N240.

5. Solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N214.

Reservation 9 (mp)

6. Torv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N372.

Reservation 10 (v, mp)

7. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ463 yrkande 7, 2007/08:N205, 2007/08:N206, 2007/08:N319 och 2007/08:N378 yrkandena 10 och 12.

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

8. Enskilda projekt och regionala initiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N219, 2007/08:N229, 2007/08:N258, 2007/08:N276, 2007/08:N292, 2007/08:N302, 2007/08:N361, 2007/08:N364 och 2007/08:N371.