Vissa EU-frågor

Näringsutskottets betänkande 2000/01:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2001

Beslut

Motioner om EU-frågor (NU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om olika EU-frågor. Motionerna behandlar vissa regional-, energi- och utrikeshandelspolitiska frågor i samband med EU.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-03-20
Justering: 2001-04-24
Trycklov: 2001-04-27
Betänkande 2000/01:NU10

Motioner om EU-frågor (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om olika EU-frågor. Motionerna behandlar vissa regional-, energi- och utrikeshandelspolitiska frågor i samband med EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-05-09
4

Beslut

Beslut: 2001-05-09

Protokoll med beslut