Vissa fastighetsförvärv

LUs betänkande 1996/97:LU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 1997

Beslut

Fastighetsförvärv (LU10)

Riksdagen avslog tre motioner från allmänna motionstiden om vissa fastighetsförvärv. Motionärernas förslag rörde friköpsrätt vid historiska arrenden och ett återinförande av en generell kontroll av utländska förvärv av fast egendom.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-26
Justering: 1997-01-21
Betänkande 1996/97:LU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-05
4

Beslut

Beslut: 1997-02-05

Protokoll med beslut