Vissa fastighetsrättsliga frågor

BoUs betänkande 1998/99:BoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1999

Beslut

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (BoU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. jordförvärvslagen, expropriationslagen, förköpslagen och lagen om lägenhetsregister.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-16
Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:BoU5

Alla beredningar i utskottet

1999-02-16

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (BoU5)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. jordförvärvslagen, expropriationslagen, förköpslagen och lagen om lägenhetsregister.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-24
4

Beslut

Beslut: 1999-03-25

Protokoll med beslut