Vissa fastighetsrättsliga frågor

BOUs betänkande 2001/02:BOU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2002

Beslut

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (BoU10)

Riksdagen avslog motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2001 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. fastighetsförvärv, kommunala förköp, fastighetsbildning och tomträtt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-03-12
Justering: 2002-04-04
Trycklov: 2002-04-05
Reservationer 9
Betänkande 2001/02:BOU10

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (BoU10)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2001 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. fastighetsförvärv, kommunala förköp, fastighetsbildning och tomträtt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-17
4

Beslut

Beslut: 2002-04-17
13 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jordförvärvslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo214, 2001/02:MJ339 yrkande 5, 2001/02:MJ419 yrkande 6, 2001/02:MJ523 yrkande 5, 2001/02:N42 yrkande 6, 2001/02:N265 yrkande 1 och 2001/02:N364 yrkande 15 i denna del.

Reservation 1 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m70209
c01602
fp0000
kd03705
v38005
mp01501
-1001
Totalt22784038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förvärv av permanenthus för fritidsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo242, 2001/02:Bo259, 2001/02: Bo274 och 2001/02:N364 yrkande 15 i denna del.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c16002
fp14002
kd37005
v38005
mp0000
-1001
Totalt29615038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förvärv av hyresfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo216 yrkande 9.

Reservation 3 (m, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07209
c16002
fp14002
kd37005
v38005
mp15001
-0000
Totalt23873038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Avskaffande av den kommunala förköpsrätten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo216 yrkande 10.

Reservation 4 (m, -)

5. Kommunala förköp för att skydda kulturoch naturvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo306.

6. Omarronderingsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo304.

7. Finansiering av fastighetsbildning och fastighetsregistrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo239.

Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c0000
fp14002
kd36006
v38005
mp15001
-1001
Totalt29416039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Avskaffande av tomträttsinstitutet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo216 yrkande 6 i denna del.

Reservation 6 (m, -)

9. Friköp av tomträtter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo216 yrkande 6 i denna del och 2001/02:Bo324 yrkande 7.

Reservation 7 (m, c, fp, -)

10. Tomträttsavgälder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo244 yrkandena 14 och 15.

Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c16002
fp14002
kd13605
v38005
mp15001
-0000
Totalt27536038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Utredning om avvittringen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ424 yrkande 1.

Reservation 9 (kd)

12. Ströängar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ525 yrkande 2.

13. Mulbetesrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo277 och 2001/02:Bo287.