Vissa fiskeripolitiska frågor

JoUs betänkande 1993/94:JoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-03-24
Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:JoU24

Alla beredningar i utskottet

1994-03-24, 1994-03-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-27
4

Beslut

Beslut: 1994-04-28

Protokoll med beslut