Vissa folkrörelsefrågor

Kulturutskottets bet 2007/08:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om folkrörelsefrågor (KrU4)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om folkrörelsefrågor. Motionerna handlar om sexualpolitiska organisationer, jämställdhetspolicy i ideella organisationer, frivilligcentraler, ungdomars inflytande, jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar, fritidsgårdsverksamhet och allmänna samlingslokaler.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-03-03
Trycklov: 2008-03-03
Reservationer 2
bet 2007/08:KrU4

Alla beredningar i utskottet

2008-01-31

Nej till motioner om folkrörelsefrågor (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om folkrörelsefrågor. Motionerna handlar om sexualpolitiska organisationer, jämställdhetspolicy i ideella organisationer, frivilligcentraler, ungdomars inflytande, jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar, fritidsgårdsverksamhet och allmänna samlingslokaler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-13
4

Beslut

Beslut: 2008-03-18
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sexualpolitiska organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr346.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s093037
m780019
c190010
fp19009
kd16008
v18004
mp14005
Totalt16493092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Jämställdhetspolicy

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr237.

3. Frivilligcentraler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr231.

4. Ungdomars inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub498 yrkande 21.

5. Jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 40.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s912037
m780019
c190010
fp19009
kd16008
v18004
mp01405
Totalt24116092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Fritidsgårdsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr299.

7. Allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr228 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Kr248.