Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2011

Beslut

Förändringar av trängselskatten i Göteborg (SkU34)

Riksdagen beslutade i maj 2010 om trängselskatt i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Efter flera utredningar kompletteras nu det tidigare beslutet med ytterligare ett beslut om flerpassageregel. Beslutet innebär att bilar som passerar flera betalstationer inom 60 minuter endast ska beskattas en gång. För att kompensera de minskade skatteintäkter som ändringarna medför höjs skattebeloppen. Några förflyttningar av betalstationer görs också. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2012. De ändrade skattebeloppen tillämpas först den 1 januari 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-31
Justering: 2011-06-07
Betänkande publicerat: 2011-06-08
Trycklov: 2011-06-08
Reservationer 1
Betänkande 2010/11:SkU34

Alla beredningar i utskottet

2011-05-31

Förändringar av trängselskatten i Göteborg (SkU34)

Riksdagen beslutade i maj 2010 om trängselskatt i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Efter flera utredningar kompletteras nu det tidigare beslutet med ytterligare ett beslut om flerpassageregel. Det föreslår skatteutskottet. Förslaget innebär att bilar som passerar flera betalstationer inom 60 minuter endast ska beskattas en gång. För att kompensera de minskade skatteintäkter som ändringarna medför höjs skattebeloppen. Några förflyttningar av betalstationer görs också. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2012. De ändrade skattebeloppen tillämpas den 1 januari 2015 enligt förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-15
4

Beslut

Beslut: 2011-06-15
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:133 och avslår motion 2010/11:Sk3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP21004
FP18006
C17006
SD02000
V15004
KD17002
Totalt28720042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag