Vissa förslag om personlig assistans

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2018

Beslut

Ändrade regler för personlig assistans (SoU17)

Reglerna för personlig assistans ändras. Tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till ersättning om den har minskat på grund av att den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

En assistent bör kunna finnas till hands för den som har assistans i väntan på att hjälp behövs. Därför ska personlig assistans kunna beviljas för

  • väntetid, det vill säga tid när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • beredskap, det vill säga tid när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De ändrade reglerna börjar gälla den 1 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-06
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:SoU17

Ändrade regler för personlig assistans (SoU17)

Regeringen föreslår att reglerna för personlig assistans ändras. Tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till ersättning om den har minskat på grund av att den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

En assistent bör kunna finnas till hands för den som har assistans i väntan på att hjälp behövs. Därför ska personlig assistans kunna beviljas för

  • väntetid, det vill säga tid när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • beredskap, det vill säga tid när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:78 punkterna 1 och 2.

2. Tvåårsomprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3968 av Per Lodenius och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 1,

2017/18:3970 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3971 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3973 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 0 38 0 7
MP 19 1 0 4
C 0 19 0 3
V 0 16 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 13 0 3
- 1 1 0 4
Totalt 194 101 0 54


3. Likvärdiga behov inom LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3973 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 282 13 0 54


4. Grundintentionen med LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3969 av Maj Karlsson m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 279 16 0 54


5. Egenvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3968 av Per Lodenius och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 2,

2017/18:3970 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3971 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3973 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 10
SD 0 38 0 7
MP 20 0 0 4
C 0 19 0 3
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 13 0 3
- 1 1 0 4
Totalt 211 84 0 54


6. Tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 1 72 0 10
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 15 1 0 5
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 222 73 0 54