Vissa FoU-frågor m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1998

Beslut

FoU-frågor (UbU17)

Riksdagen gav regeringen möjlighet att använda vissa redan anvisade medel för att inrätta en svensk-dansk kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen. Riksdagen godkände även att det bildas ett aktiebolag som ska driva ett tekniska forskningsinstitut i Göteborg med inriktning på mikroelektronikbaserade system.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.