Vissa frågor inom Televerkets verksamhet

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-04-01
Justering: 1993-04-15
Betänkande 1992/93:TU31

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-04-28

Protokoll med beslut