Vissa frågor om arbetstid

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 1998

Beslut

Arbetstidsfrågor (AU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 som behandlar främst arbetstidsförkortning och flexibilitet i den rättsliga regleringen men också frågor om övertid, deltidsanställdas önskan att arbeta heltid och avregleringar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-19
Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:AU8

Alla beredningar i utskottet

1998-02-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-04-22
4

Beslut

Beslut: 1998-04-23

Protokoll med beslut