Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 30 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat