Vissa frågor om jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1999

Beslut

Motioner om jämställdhet (AU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med förslag som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Motionerna behandlar bl.a. inriktningen av jämställdhetspolitiken, lönediskriminering och löneskillnader mellan kvinnor och män, attitydpåverkande insatser, kvotering, jämställdhetsmärkning, meriter vid ansökan om arbete eller utbildningsplats, mansrollen och insatser för kvinnor inom arbetsmarknadspolitiska program.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-02-09
Justering: 1999-02-18
Betänkande 1998/99:AU6

Alla beredningar i utskottet

1999-02-09, 1999-02-04

Motioner om jämställdhet (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 med förslag som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Motionerna behandlar bl.a. inriktningen av jämställdhetspolitiken, lönediskriminering och löneskillnader mellan kvinnor och män, attitydpåverkande insatser, kvotering, jämställdhetsmärkning, meriter vid ansökan om arbete eller utbildningsplats, mansrollen och insatser för kvinnor inom arbetsmarknadspolitiska program.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-10
4

Beslut

Beslut: 1999-03-10

Protokoll med beslut