Vissa frågor om kompetensutveckling m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1995/96:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-02-01
Justering: 1996-02-08
Betänkande 1995/96:AU6

Alla beredningar i utskottet

1996-02-01

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1996-02-21

Protokoll med beslut