Vissa frågor rörande bestämmelserna on arvoden till privat- praktiserande läkare och sjukgymnaster m.m.

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-05
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:SoU33

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03