Vissa frågor rörande Försvarsmaktens organisation m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2008

Beslut

Nej till motioner om Försvarsmaktens organisation (FöU13)

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2007 om totalförsvarsplikt, grundorganisationen samt mark- och miljöfrågor. När det gäller totalförsvarsplikten utgår riksdagen från att flera frågor som tas upp i motionen kommer att behandlas av den parlamentariska utredningen om totalförsvarsplikten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-22
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-07
Trycklov: 2008-05-07
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:FöU13

Alla beredningar i utskottet

2008-04-22, 2008-04-08

Nej till motioner om Försvarsmaktens organisation (FöU13)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2007 om totalförsvarsplikt, grundorganisationen samt mark- och miljöfrågor. När det gäller totalförsvarsplikten utgår utskottet från att flera frågor som tas upp i motionen kommer att behandlas av den parlamentariska utredningen om totalförsvarsplikten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-15
4

Beslut

Beslut: 2008-05-20
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Totalförsvarsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö205 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 1,
2006/07:Fö211 av Gunilla Wahlén m.fl. (v),
2007/08:Fö223 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 2, 3 och 6-8 samt
2007/08:Fö228 av Rolf K Nilsson och Isabella Jernbeck (båda m).

2. Grundorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö204 av Monica Green m.fl. (s),
2006/07:Fö210 av Lars Hjälmered och Anders Hansson (båda m),
2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 30 och 32,
2007/08:Fö224 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s),
2007/08:Fö232 av Oskar Öholm och Elisabeth Svantesson (båda m),
2007/08:Fö238 av Krister Hammarbergh (m),
2007/08:Fö247 av Sinikka Bohlin m.fl. (s),
2007/08:Fö251 av Monica Green m.fl. (s),
2007/08:Fö254 av Eva Flyborg (fp),
2007/08:Fö257 av Krister Hammarbergh (m) och
2007/08:Fö260 av Maria Stenberg och Lars U Granberg (båda s).

Reservation 1 (v)

3. Markfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö208 av Billy Gustafsson (s),
2007/08:Fö221 av Christin Hagberg (s) och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 32.

Reservation 2 (s)

4. Miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 24 och 25,
2006/07:MJ334 av Lena Olsson m.fl. (v) yrkande 7 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 20 och 21.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m89008
c24005
fp21007
kd19005
v01903
mp01603
Totalt153147049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag