Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets bet 2007/08:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om Försvarsmaktens personal (FöU7)

Riksdagen säger nej till motioner om Försvarsmaktens personal från allmänna motionstiden 2006 och 2007. Skälet är att de till stor del redan är tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet och mångfald, internationellt fredsarbete samt utbildnings- och ersättningsfrågor. Riksdagen tycker det är mycket viktigt att regeringen fortsätter att driva arbetet för att främja jämställdhet och mångfald samt att vidta åtgärder mot olika former av diskriminering. Riksdagen utgår från att regeringen senast under hösten 2008 fortsätter att redovisa arbetet med dessa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-02-12
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-02-20
Trycklov: 2008-02-20
Reservationer 5
bet 2007/08:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2008-02-12, 2008-01-29

Nej till motioner om Försvarsmaktens personal (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om Försvarsmaktens personal från allmänna motionstiden 2006 och 2007. Skälet är att de till stor del redan är tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet och mångfald, internationellt fredsarbete samt utbildnings- och ersättningsfrågor. Försvarsutskottet tycker det är mycket viktigt att regeringen fortsätter att driva arbetet för att främja jämställdhet och mångfald samt att vidta åtgärder mot olika former av diskriminering. Utskottet utgår från att regeringen senast under hösten 2008 fortsätter att redovisa arbetet med dessa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-06
4

Beslut

Beslut: 2008-03-12
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställdhet och mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 34,
2006/07:Fö213 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 1-6,
2006/07:Fö215 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2006/07:Fö224 av Johan Linander m.fl. (c, fp, v, mp) yrkande 1,
2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 26,
2007/08:Fö203 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2007/08:Fö223 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 4 och 5,
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 8 och
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 36.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01306
Totalt146139064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Internationellt fredsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:U233 av Eva Flyborg (fp) yrkandena 7 och 8,
2006/07:Fö212 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 1-4 och 6,
2006/07:Fö223 av Holger Gustafsson (kd),
2006/07:Fö224 av Johan Linander m.fl. (c, fp, v, mp) yrkande 2,
2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 27,
2007/08:Ju210 av Jan Lindholm och Bodil Ceballos (båda mp) yrkande 7,
2007/08:Ju400 av Lars U Granberg (s) yrkande 7,
2007/08:U204 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkandena 7 och 8,
2007/08:U218 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 2-4 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 13.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m850012
c22007
fp21007
kd17016
v00193
mp00136
Totalt1451063365

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Gemensam grundläggande utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 7.

Reservation 5 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m850012
c22007
fp21007
kd19005
v11704
mp14005
Totalt162124063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ersättning i hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 18.

5. Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö202 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (båda s) och
2007/08:Fö220 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (båda s).