Vissa frågor rörande sjö- och kustövervakning m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2002/03:FÖU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2003

Beslut

Motioner om sjö- och kustövervakning (FöU4)

Riksdagen avslog motioner om sjö- och kustövervakning. Motionerna handlar om Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) och dess resurser, ansvaret för vrak, sjöfartsövervakning, utnyttjande av Försvarsmaktens helikoptrar och samverkan mellan Östersjöländerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-04-08
Justering: 2003-04-29
Betänkande publicerat: 2003-05-12
Trycklov: 2003-05-12
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:FÖU4

Alla beredningar i utskottet

2003-04-08, 2003-03-25

Motioner om sjö- och kustövervakning (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om sjö- och kustövervakning. Motionerna handlar om Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) och dess resurser, ansvaret för vrak, sjöfartsövervakning, utnyttjande av Försvarsmaktens helikoptrar och samverkan mellan Östersjöländerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-22
4

Beslut

Beslut: 2003-05-23
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sjöräddningssällskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö208 och 2002/03:Fö244.

2. Ansvaret för vrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö204.

3. Sjöfartsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö227, 2002/03:Fö238 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fö243, 2002/03:Fö251 och 2002/03:MJ432 yrkande 4.

Reservation 1 (v, mp)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m410113
c15007
fp39009
kd00267
v02505
mp01304
-0000
Totalt214382770

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utnyttjande av Försvarsmaktens helikoptrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö207.

5. Samverkan mellan Östersjöländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö259 yrkandena 5 och 8.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m042013
c15007
fp39009
kd26007
v25005
mp13004
-0000
Totalt23742070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag