Vissa grundskolefrågor m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 1997

Beslut

Grundskolefrågor (UbU6)

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om olika grundskolefrågor. Motionerna tar upp bland annat åtgärder mot mobbning och våld i skolan, segregationstendenser i skolan, reglerna för fristående grundskolor och skolans arbetsmiljö och elevvård.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1997-02-27
Betänkande 1996/97:UbU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-13
4

Beslut

Beslut: 1997-03-19

Protokoll med beslut