Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1992-05-19
Betänkande 1991/92:UbU26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-06-01
4

Beslut

Beslut: 1992-06-02

Protokoll med beslut