Vissa handelspolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2005/06:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Motioner om handelspolitiska frågor (NU14)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om olika handelspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-21
Justering: 2006-04-04
Betänkande publicerat: 2006-04-07
Trycklov: 2006-04-07
Reservationer 6
bet 2005/06:NU14

Motioner om handelspolitiska frågor (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om olika handelspolitiska frågor. Utskottet ser positivt på att frågan om handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor har kommit upp i olika forum och skilda sammanhang. När det gäller exportkreditfrågor och miljöhänsyn anser utskottet att det pågår en positiv utveckling, bland annat genom en pågående översyn inom Exportkreditnämnden. När det gäller förslag till tjänstedirektiv inom EU menar utskottet att en balanserad lösning för tjänstehandeln är en nyckel till ökad tillväxt, sysselsättning och välfärd, inte minst i Sverige. Det nyligen framlagda kompromissförslaget inom EU-parlamentet utgör en god grund för fortsatta förhandlingar, säger utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-21
4

Beslut

Beslut: 2006-04-26
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frihandel, tullar och handelshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L310 yrkande 4.

2. Handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L374 yrkande 3, 2005/06:U381 yrkande 12, 2005/06:N248, 2005/06:N459 och 2005/06:A367 yrkande 2.

Reservation 1 (c, fp, kd)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m420013
c01507
fp137010
kd02508
v10225
mp00116
-0011
Totalt158773480

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Exportkreditfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U378 yrkandena 14 och 15, 2005/06:N272 och 2005/06:N385 yrkandena 9-11.

Reservation 3 (c, kd, v, mp)

4. Inremarknadsfrågor, förslag till tjänstedirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk527 yrkande 5, 2005/06:U290 yrkande 10, 2005/06:U338 yrkande 13, 2005/06:U339 yrkande 5 och 2005/06:N392.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)
Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m043012
c01507
fp235011
kd02508
v22006
mp10016
-1001
Totalt147118183

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Inremarknadsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U338 yrkande 12.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

6. WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal och alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N385 yrkande 7.

7. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U255 yrkande 22 och 2005/06:N474 yrkande 19.