Vissa handelspolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2009/10:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika handelspolitiska frågor. Motionerna behandlar exempelvis frihandel och handelshinder, jämställdhetsmål i handelspolitiken samt handel och arbetsvillkor. Exempelvis behandlas motionsyrkanden om exportförbudet för svenskt snus. Utskottet hänvisar i denna fråga till att regeringen och handelsministern tydligt sagt att de ska verka för att förbudet hävs.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-26
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-03-03
Trycklov: 2010-03-03
Reservationer 10
bet 2009/10:NU13

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika handelspolitiska frågor. Motionerna behandlar exempelvis frihandel och handelshinder, jämställdhetsmål i handelspolitiken samt handel och arbetsvillkor.

Exempelvis behandlas motionsyrkanden om exportförbudet för svenskt snus. Utskottet hänvisar i denna fråga till att regeringen och handelsministern tydligt sagt att de ska verka för att förbudet hävs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-10
4

Beslut

Beslut: 2010-03-11
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frihandel och handelshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U296 yrkande 1 och 2009/10:N330.

2. WTO:s utformning och uppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U255 yrkande 12, 2009/10:U336 yrkandena 1-9 och 2009/10:N490 yrkande 3.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s961033
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt23031088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Handelsavtalens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U255 yrkandena 9 och 10 samt 2009/10:N490 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

4. Jämställdhetsmål i handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N210 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v01705
mp12007
-1000
Totalt24317089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Handel och arbetsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A216 yrkandena 3-5.

Reservation 4 (v)

6. Singaporefrågorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U313 yrkande 5 och 2009/10:N490 yrkande 13.

Reservation 5 (v, mp)

7. Övrigt om handelspolitiska prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U255 yrkande 11, 2008/09:So470 yrkande 11, 2008/09:N210 yrkande 1, 2009/10:N367 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N490 yrkandena 1, 4, 6 och 11.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt134127088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Handelsrelaterade immateriella rättigheter (TRIPS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N259 yrkandena 1-6, 2009/10:N447 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N490 yrkande 7.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s951133
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt22931188

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Tull på etanol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 17 och 2009/10:T426 yrkande 112.

Reservation 8 (v)

10. Exportförbudet för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N227 och 2009/10:N463 yrkandena 1 och 2.

11. Exportfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N207 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N414 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:N432.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (s, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s196033
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v00184
mp01207
-1000
Totalt1351081888

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N215 yrkande 2, 2009/10:N310 och 2009/10:N346.