Vissa högskolefrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1997

Beslut

Högskolefrågor (UbU9)

Riksdagen avslog ett stort antal motioner om olika högskolefrågor. Motionerna rör bland annat huvudmannaskap, styrningsprinciper, tillträdesfrågor, utbildningens tillgänglighet, sommaruniversitet, resurstilldelning, rättssäkerhet, jämställdhet och vissa utbildningars mål och innehåll.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1997-04-24
Betänkande 1996/97:UbU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-14
4

Beslut

Beslut: 1997-05-15

Protokoll med beslut